VAMO TAMO – S TABO!

Trajanje projekta: 1. oktober 2021 – 1. februar 2023

Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Opis programa: Z projektom želimo mladim priseljencem in Romom na Dolenjskem (znotraj obeh skupin pa še posebej ženskam), ki imajo zaradi slabe socialne vključenosti v družbo pogosto zelo ozke možnosti za poklicno pot,  z aktivacijo na področju kreativne industrije omogočiti boljšo vključenost in zaposljivosti. Vključili jih bomo v praktično usposabljanje za vse poklice, potrebne pri ustvarjanju Youtube kanala Vamo tamo – s tabo!, pridobljena znanja pa so širše aplikativna. Kanal vodita domačinka in priseljenec, kar med njima ustvarja zabavno dinamiko. V 3-5 minutnih »oddajah« drug drugemu pripravljata različne izzive, ki so zabaven pogled na medkulturne razlike. Občasno gostita tudi druge predstavnike etničnih skupin, s čimer kanal želi postati relevanten medij za integracijo – priseljenci se na sproščen način predstavijo javnosti, s čimer izboljšujemo splošno percepcijo njihovih kultur, kar je ključni dejavnik pri odpravljanju predsodkov. Usposabljanje poteka v treh sklopih, ki jim bodo omogočili kompetentno soustvarjanje priljubljene viralne vsebine od začetka (kreiranje zamisli, sporočila), preko produkcije (snemanje) in končne obdelave (montaža, oblikovanje) do lansiranja na splet in promocije, pri čemer se bodo vsebine ves čas črpali iz značilnosti svojih kultur. Za tehnično in vsebinsko izvedbo kanala bomo usposobili 45 oseb, eno bomo zaposlili, najmanj 7 oseb bomo že med operacijo vključili v aktualno produkcijsko ekipo Vamo tamo – s tabo!, 10 oseb se bo aktivno vključilo v iskanje zaposlitve in pridobivanje NPK kvalifikacij z avdiovizualnega področja.

Sklopi na usposabljanju :

Produkcija: scenarist, igralec, režiser in dramaturg, snemalec in scenograf, oblikovalec zvoka, osvetljevalec

Postprodukcija: montažer, oblikovalec gibljivih grafik, obdelovalec fotografije

Promocija & fundraising: oglaševanje, copy-writerstvo, promocijske strategije, zbiranje sredstev.

Za več informacij o tečaju in mentorjih – KLIK