Organizator

DRPDNM_logo-color

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.

Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. K družbi torej, ki razume, da lahko vsak njen posameznik tvorno prispeva k njenemu razvoju. To počnemo predvsem tako, da vključujemo socialno izključene skupine prebivalstva in spodbujamo medsebojno spoštovanje; promoviramo dejavno državljanstvo; hkrati pa spodbujamo razvoj tudi drugih nevladnih organizacij, ki lahko vsaka na svojem področju delovanja pripomorejo k večji kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

Vključujemo najbolj ranljive
Strokovna javnost nas pozna predvsem po programu za integracijo, ki daje odlične rezultate. Na treh različnih lokacijah v mestu imamo Dnevne centre za otroke, kjer pomagamo otrokom in mladini, ki ima zaradi različnih razlogov težave pri vključevanju v družbo. Trenutno so to predvsem otroci priseljencev in romski otroci. Centri so odprti vsak dan po šest ur, nudijo učenje slovenskega jezika, učno pomoč in kakovosten program preživljanja prostega časa. Šole opažajo viden napredek otrok, ki centre obiskujejo. Prav tako pomagamo odraslim, ki jim je na voljo svetovanje, informiranje in vsa ostala podpora, da bi se lahko čim prej dejavno vključili v družbo.

Ozaveščamo javnost
Širša javnost nas pozna po različnih dogodkih, ki jih prirejamo vse leto, da bi med ljudmi vzbudili zavedanje o pomembnosti medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, ne glede na to, od kod kdo prihaja.

Spodbujamo ideje. Povezujemo rešitve.
Od leta 2008 delujemo kot regijsko stičišče nevladnih organizacij (to so društva, zasebni zavodi in ustanove), ki delujejo v regiji Jugovzhodna Slovenija. Naš Regijski NVO center jim pomaga do boljše usposobljenosti in jih povezuje z ostalima dvema sektorjema (javnim in zasebnim) v čezsektorska lokalna partnerstva, ki rešujejo konkretne lokalne izzive.

Odpiramo mednarodna vrata
Naše zamisli o sodelovanju presegajo lokalni slovenski prostor. Kot član mednarodnih mrež smo priznan in iskan partner za izvedbo projektov, ki Novo mesto postavljajo na zemljevid evropsko ozaveščenih in aktivnih mest.

Vse navedeno izvajamo s strokovnim in prostovoljnim delom in z vključevanjem širše javnosti. Pri tem širi vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga, neposredne demokracije in trajnostnega razvoja.